Psykolog Skødstrup

Velkommen til hjemmesiden psykolog Skødstrup, hvor du får overblik over tre autoriserede psykologer i og nær Skødstrup.


Hjemmesider

Du kan let klikke dig ind på psykologernes hjemmesider.

Ventetider

Her finder du information om psykologernes ventetider.

Åbningstider

Orienter dig let og hurtigt i psykologernes åbningstider.

Telefonnumre

Nem og hurtig adgang til psykologernes telefonnumre.

Autorisation

Psykologerne på listen er autoriserede psykologer.

Video-introduktion

Se video-klip fra psykologer, der har dem tilgængelige.

Aftentider

Her kan du overskueligt finde en psykolog med aften-tider

Weekendtider

Se psykologer nær Skødstrup der tilbyder weekend-tider.

google maps psykolog skødstrup

A: Psykolog i Skødstrup

psykolog skødstrup A

Lone Skrubbeltrang

Fra hjemmesiden: Jeg bor selv i Skødstrup med min mand og vores to børn. Jeg er uddannet cand. psych. fra Århus Universitet. Jeg er autoriseret af Psykolognævnet. Jeg er ansat som PAS-konsulent (Post Adoptive Service) ved Ankestyrelsens Familieretsafdeling. Jeg har flere års erfaring med psykologisk rådgivning og behandling indenfor en bred vifte af problemstillinger. Jeg prioriterer at deltage i efteruddannelse og supervision så jeg løbende kan vedligeholde og udvikle mine kvalifikationer. Jeg deltager i specifikke kurser med henblik på specialistuddannelse.

Ventetid: 3-4 ugers ventetid

Autoriseret: Ja, autoriseret psykolog

Aften: Nej, ikke aften-tider

Weekend: Nej, ikke weekend-tider

Åbningstider:

Mandag-fredag: 08:00 – 16:00

Telefon: +4560917576

B: Psykolog i Skødstrup

Bach Psykologi

Fra hjemmesiden: Jeg er uddannet cand.psych. fra Aarhus Universitet i 2004, autoriseret af Dansk Psykolog-forening. Mine arbejdsområder er erhvervspsykologi og terapi samt samtaleforløb med voksne, par og unge. Herudover laver jeg super-vision – både af ledere og psykologer med henblik på autorisation – kurser, foredrag og temadage.

Ventetid: Oplyses ikke

Autoriseret: Ja, autoriseret psykolog

Aften: Nej, ikke aften-tider

Weekend: Nej, ikke weekend-tider

Åbningstider:

Oplyses ikke.

Telefon: +4550408646

psykolog skødstrup B

C: Psykolog nær Skødstrup

Psykolog Skødstrup C

Djursland-psykologen

Fra hjemmesiden: Erfaren psykolog nær Skødstrup – uden ventetid. Angst, kriser, stress og depression. Også parterapi og unge-samtaler.


Ventetid: Nej, der er ikke ventetid

Autoriseret: Ja, autoriseret psykolog

Aften: Ja, der tilbydes aften-tider

Weekend: Ja, weekend-tider tilbydes


Åbningstider:

Mandag-fredag: 07:30 – 22:30

Lørdag-søndag: 10:00 – 22:30


Telefon: +45 89 88 44 45

Psykolog Skødstrup

  • Psykolog
  • Autoriseret psykolog
  • Stress
  • Angst
  • Depression
  • Krise
Psykolog

Titlen som psykolog forudsætter at man har gennemført en universitetsuddannelse i psykologi og har en kandidatgrad i psykologi (cand.psych). Mens titlen som psykoterapeut er til fri afbenyttelse for alle og alle derfor kan kalde sig psykoterapeut, er psykolog en beskyttet titel, der må kun må anvendes af uddannede psykologer. Læs mere om psykologi-uddannelsen på Aarhus Universitets hjemmeside for Psykologisk Institut.

Autoriseret psykolog

Psykologer, der bærer titlen som autoriseret psykolog, har gennemgået en to-årig praktisk efteruddannelse med et strukturet og dokumenteret supervisionsforløb hos en anden autoriseret og erfaren psykologi. Autorisationen som psykolog godkendes af Dansk Psykolognævn og psykologers status som autoriseret psykolog kan bekræftes ved at søge på psykologens navn og/eller postnummer på Dansk Psykolognævns hjemmeside.

Stress

Stress er en tilstand, hvor mennesker oplever at omgivelsernes stiller for store krav og har for store forventninger i forhold til egne ressourcer og kompetencer. Ved længerevarende stress kan den stress-ramte desuden være udsat for en øget risiko for at udvikle depression, angst og sygdom, ligesom livskvalitet og social aktivitet ofte påvirkes i negativ retning. Læs mere om stress på sundhed.dk’s temaside om stress.

Angst

Angst kan have forskellige udtryk og grader. Ofte skelnes der mellem panikangst, generaliseret angst og socialfobi.

Depression

Depression er en sygelig udgave af normalt nedtrykthed og tristhed. Mens mange af os kender til sorg og depressive tanker i forbindelse med tab, ulykker og modgang i livet, så er depression en kronisk nedtrykthed, der både kan berøve livskvalitet og uden behandlet føre til selvmord.

Krise

Kriser opstår når pludselige belastninger og ulykker sætter de normale ressourcer ud af spil og gør os ude af stand til at overskue situationer, tanker og følelser, samt midlertidigt begrænser vores evne til at handle hensigtsmæssigt. Vi er simpelthen ude af balance og kan være overvældet af kropslige reaktioner og fornemmelsen af kontroltab.

Gør listen bedre!

Hjælp os med til at holde siden psykolog Skødstrup opdateret

Gør opmærksom på stavefejl, links der ikke fungerer eller forældede oplysninger.

Tak for hjælpen!